Jumat, 03 Februari 2012

BEDAKAN CARA BERPAKAIAN

                     


Bismillahirrahmaanirrahiim,

Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman;
Hai Nabi,katakanlah kepada isteri-istrimu,anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab:59)


Katakanlah kepada laki-laki yg beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya,dan memelihara kemaluannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yg mereka perbuat".
Katakanlah kepada wanita yg beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya,dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka,atau ayah mereka,atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yg mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yg tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yg belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yg mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yg beriman supaya kamu beruntung. (Q.S An Nuur :30-31)


Beberapa ketentuan jilbab syar'i yang dikutif oleh Abu Mushlih dari "Jilbab Wanita Muslimah" karya Syaikh Albani;

1) Pakaian muslimah itu harus menutup seluruh badan,kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Al Ahzab: 59 & An nuur: 31),

2) Harus longgar,tidak ketat,tidak tipis,dan tidak sempit yg mengakibatkan lekuk-lekuk tubuhnya yg transparan,

3) Bukan busana perhiasan yg justru menarik perhatian,

4) Tidak diberi wangi-wangian atau parfum,

5) Tidak menyerupai pakaian laki-laki,

6) Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir,

7) Bukan untuk mencari popularitas,


Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhana Wa ta'ala dan Semoga Allah Subhana wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha penyayang..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar